PUBLISHED
Ivan Sawyer
"Muru Roberto Huni Kuin, Aldeia Novo Futuro" stock image

Muru Roberto Huni Kuin, Aldeia Novo Futuro

Muru Roberto Huni Kuin, Aldeia Novo Futuro, Grupo Kayawei. Photo taken at Eskawata Kayawei Festival. 2018

Image dimensions: 7952 x 5304 pixels

Muru Roberto Hu...

More Info

Muru Roberto Huni Kuin, Aldeia Novo Futuro

Muru Roberto Huni Kuin, Aldeia Novo Futuro, Grupo Kayawei. Photo taken at Eskawata Kayawei Festival. 2018

Image dimensions: 7952 x 5304 pixels

×